Jak wyjustować tekst w Microsoft Word?

jak wyjustowac tekst w microsoft word

Microsoft Word to jeden z elementów składowych oprogramowania biurowego Microsoft Office. Word jest wykorzystywany w obróbce tekstu. Zarówno do samego pisania, jak i redagowania oraz przygotowując tekst do druku lub do publikacji na stronie internetowej. Program jest wyposażony w wiele różnorodnych funkcji i opcji. Żeby je jednak poprawnie wykorzystać należy wiedzieć gdzie je znaleźć i jak ich użyć. Jedną z najbardziej potrzebnych i wykorzystywanych opcji jest funkcja justowania tekstu. Sprawdź gdzie ją znaleźć i do czego ją wykorzystać?

Rodzaje justowania

Justowanie dzieli się na dwa rodzaje. Justowanie poziome, czyli wyrównanie tekstu do lewego lub prawego marginesu, do obu marginesów jednocześnie lub do osi centralnej. Jest to najczęściej stosowany sposób justowania. Justowanie pionowe natomiast jest to sposób justowania najczęściej stosowany w przypadku druku gazet luk książek. Polega na wyrównaniu tekstu do łamu, łamów lub zadanej linii. W mowie potocznej tekstem wyjustowanym najczęściej nazywa się tekst wyrównany do obu akapitów jednocześnie.

Zobacz również: Jak zmienić orientację jednej strony w Wordzie

Jak wyjustować tekst w Wordzie?

Korzystając z programu Microsoft Word bardzo często będziesz wykorzystywać funkcję wyjustowania. Użyć tej funkcji możesz na kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest planowane wykorzystanie funkcji „wyjustuj”. Wykorzystasz ją wtedy kiedy planujesz napisać tekst wyjustowany w całości.

Przed przystąpieniem do pisania wejdź w zakładkę Narzędzia główne -> Akapit oraz wybrać opcje „wyjustuj”.

Drugim sposobem jest wyrównanie tekstu już po jego napisaniu. W taki wypadku należy zaznaczyć cały tekst. Można w tym celu użyć skrótu klawiaturowego „ctrl + A”.

Po zaznaczeniu tekstu postępuj podobnie jak w przypadku pierwszego sposobu. Różnica jest taka, że metodą drugą możesz zastosować justowanie tylko na fragmencie tekstu.

Szukając dodatkowych opcji dotyczących justowania tekstu wejdź w zakładkę Narzędzia główne -> Akapit oraz wybierz opcje „Ustawienia akapitu”. Jest to mała strzałeczka w prawym dolnym rogu. Pojawi się okno z różnymi opcjami dotyczącymi między innymi wyrównania tekstu.

Udostępnij