Čo sa o SEO oplatí vedieť a prečo by vás to malo zaujímať?

seo 1

Počuli ste už o SEO? Viete, že to súvisí s výsledkami vyhľadávania Google a prítomnosťou vášho webu v nich, no neviete, o čo presne ide? Chcete vedieť, či sú prínosy merateľné? Potom pre vás máme niekoľko informácií na túto tému!

Je SEO jednoduché?

Základné prvky súvisiace s polohovaním je možné vykonať pomerne rýchlo, no v praxi to bude len začiatok činností. Prispôsobenie webovej stránky tak, aby bola priateľská k vyhľadávačom, s Google na čele, je oblasť, ktorá sa neustále vyvíja – pokiaľ ide o spôsob zobrazovania výsledkov, ako aj o akcie, ktoré je potrebné vykonať na samotnej webovej lokalite.

Následne, hoci sa rozhodne oplatí postarať sa o základné prvky, v prípade aktivít zameraných na obchodné výsledky bude prospešné vyhľadať špecialistu, ktorý vám pomôže maximalizovať efekty a pripraviť a zrealizovať dlhodobú stratégiu. O to viac, že ​​si to často vyžaduje používanie pokročilých nástrojov, ku ktorým majú profesionálni SEO prístup, nehovoriac o skúsenostiach s ich používaním.

Čo sa robí SEO?

Skrátka akčné SEO delia sa na tie, ktoré sa vykonávajú v rámci webovej stránky a tie, ktoré sa vykonávajú mimo nej.

Prvá skupina, označovaná ako SEO onsite, pokrýva technické a obsahové problémy. Pokiaľ ide o technické aspekty, SEO sa okrem iného zaoberá kontrolou vecí, ako je štruktúra URL, blokovanie ich nadbytočnej indexácie a overovanie správnosti metaznačiek. V tejto fáze sa tiež kontroluje, či má web vhodné parametre súvisiace s rýchlosťou načítania. Podobných problémov je oveľa viac a SEO špecialista ich nájde pri technickom audite.

Na druhej strane, medzi obsahové záležitosti patrí kontrola, či obsah na webstránke správne zodpovedá požadovaným skupinám kľúčových slov, vytváranie pokynov na ich úpravu, ako aj navrhovanie zmien (ktoré najčastejšie prebieha v rámci spolupráce s copywriterom) .

Témou súvisiacou s obsahom na webe je aj príprava obsahovej stratégie, v rámci ktorej môžete rozvíjať firemný blog. Je to potrebné? Určite áno, vytváranie ďalších podstránok s obsahom umožňuje rozšíriť okruh tém z odvetvia, s ktorými bude Google danú doménu spájať – a konečne to začať brať ako komplexnú pomoc používateľom internetu, ktorí hľadajú rôzne záležitosti súvisiace s produktmi alebo službami, ktoré sú ponúkané na ňom. Dôležité je, že samotní užívatelia internetu sú často v rôznych štádiách rozhodovania o nákupe – a široká škála tém na blogu im pomôže osloviť vo fáze, keď objednávku ešte len zvažujú.

Zaujímavé je, že môžete začať formovať aj odborný imidž svojej spoločnosti – a to sa premietne do dôvery, ktorú vzbudíte medzi svojimi zákazníkmi.

Offsite SEO, teda získavanie odkazov

Spomenuli sme offsite aktivity – ide predovšetkým o získanie hodnotných odkazov vedúcich na váš web. Je to dôležité, pretože vďaka tomu sa Google začne k stránke správať tak, ako ju odporúčajú používatelia internetu a ... začne ju aj vyššie hodnotiť.

Oplatí sa vykonávať SEO aktivity?

Áno. Môžete tak osloviť veľkú skupinu príjemcov, ktorí hľadajú informácie o vašich produktoch alebo službách. Ako tí, ktorí si ich už chcú objednať, tak aj tí, ktorí o nich hľadajú ďalšie informácie. Všimnite si, že toho druhého môžete presvedčiť napríklad tak, že odmietnete svoje námietky alebo poradíte konkrétne riešenia.

Za zmienku stojí, že SEO skvele dopĺňa iné formy propagácie, ako sú reklamy Google Ads – nepredstavujú pre ne konkurenciu, naopak, použitie oboch foriem propagácie ešte viac zlepšuje konečné výsledky vášho podnikania.

Sponzorovaný článok

Udostępnij