Kako se prijaviti u Microsoft Office 365?

kako se prijaviti u Microsoft Office 365

Microsoft 365, ranije Office 365 ili MS Office je paket kancelarijskih usluga dostupan pod pretplatom. Široko se koristi u kompanijama, školama, fakultetima i domovima. Što se tiče Prijava za Office 365 to je moguće i u mrežnom pregledaču i u aplikacijama instaliranim na računaru. Njihov e-mail program je jedan od njih Prijava na Outlook 365 na to se može odnositi na konfiguraciju računa e-pošte. Kako to izgleda Prijava za Office 365ili u starijim verzijama softvera Prijava za Microsoft Office je li bilo potrebno? Provjerite sve potrebne podatke za prijavu za Microsoft 365, Outlook 365 i druge aplikacije paketa.

Prijava na Office 365 - Pristup pretplatničkim uslugama

Za Microsoftove usluge 365 prijava to je neophodno jer se pristup softveru zasniva na pretplati na određeno vrijeme. Prijavljivanje na Office 365 to je moguće u aplikacijskom paketu, direktno u odabranom instaliranom programu ili na oficiovoj stranici za prijavu. Prijavljivanje u softver Microsoft Office 365 odvija se pomoću prethodno kreiranog naloga - prijave i lozinke. IN Microsoft mrežna prijava zasniva se na e-mail adresi, koja je korisničko ime.

Prijavljivanje u Office 365 - Windows vs MacOS

U slučaju softvera Prijava za Office365 može izgledati malo drugačije, ovisno o instaliranoj aplikaciji, kao i samom operativnom sistemu. Na primjer, u aplikaciji Prijava putem riječi u softveru Windows zahtijeva unos opcije Datoteka -> Račun -> Prijava, dok je za Mac OS opcija prijave dostupna odmah, kao u iOS-u i Androidu. U osnovi Prijava za Microsoft 365 

brzo je i jednostavno, svodi se na pronalaženje funkcije Microsoft 365 prijavite se.

Efikasna prijava na Outlook 365 račun - Office e-pošta

U slučaju paketa Mail za prijavu na Office 365 može se odnositi na unos podataka računa e-pošte koji se razlikuje od njega samog o365 prijava, odnosno unošenje prijave i lozinke u paket. Prijava na Outlook 365 omogućava vam spremanje pristupnih podataka na odabrani poslužitelj pošte i preuzimanje poruka na vaš računar. Prijavljivanje na vaš Outlook 365 račun 

je takođe dostupan na mreži. Prijava na Office 365 putem pošte omogućava u prozoru postavki, u odjeljku računa. Tamo se moraju popuniti svi potrebni podaci o konfiguraciji.

Microsoft Office - prijavite se na mrežne usluge

Na osnovu preglednika prijavljivanje u Office 365 je prikladno rješenje dostupno gotovo bilo gdje s internetskom vezom. Microsoft prijava 365 podijeljeno na web mjestu ofice 365 prijava. Web lokacija je šifrirana i sigurna, omogućava vam korištenje Office usluga na mreži prijavljivanjem putem korisničkog imena i lozinke kao u aplikaciji. Referenca prijavite se na Office 365 je dostupan na istaknutom mjestu. U slučaju zaboravljenih podataka, funkcija prijave za Microsoft 360 omogućava vam vraćanje podataka resetiranjem lozinke. Iako aplikacije instalirane na računaru ne zahtijevaju stalan pristup mreži, Prijava za Microsoft 365 koristi podatke na serveru i veza je neophodna.

Starije verzije uredskih paketa - prijava na Microsoft Office 2016

Kad ste zainteresirani Prijava u Microsoft Outlook, provjerite koju verziju softvera koristite. Prijavite se ured čak i prije uvođenja usluga u pretplati nije bilo potrebno. Prijava za Microsoft Office 2016 izgleda drugačije nego Prijava za Microsoft 365međutim, omogućava pristup korištenjem detalja uredskog računa. Za bilo koji softver Prijava za Office to će biti moguće kada je odgovarajući paket usluga aktivan na računu.

udio

Vidi takođe
oxary logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore