Kako napraviti sadržaj u programu Word

0
kako napraviti listu sadržaja u riječi

Word je najpopularniji program za obradu teksta. U ovom programu, koji je dio Microsoft-ovog paketa Office, većina ljudi koji rade s tekstom tamo ga kreiraju. Bez obzira na prirodu napisanog sadržaja, kada je tekst duži, vrijedi koristiti prikladan način kretanja kroz pripremljeni sadržaj. Sadržaj programa Word će nam to omogućiti. Kako napraviti sadržaj u Wordu? Kako napraviti automatski sadržaj?

Automatski sadržaj programa Word. Riječ kako napraviti sadržaj?

Automatski Word sadržaj vrlo je jednostavno za napraviti i definitivno olakšava navigaciju kroz tekst, posebno onaj duži. Stvorite Word sadržaj ne izaziva nikakve poteškoće. Ovo je jedna od karakteristika koju nalazimo na gornjoj traci programa Word editor.

Kako napraviti Word sadržaj? Kako korak po korak kreirati sadržaj u programu Word?

Umetnite sadržaj u Word može se obaviti u nekoliko jednostavnih koraka:

  1. Tamo gde trebamo staviti Sadržaj programa Word potrebno je postaviti kursor
  2. U gornjoj traci pronađite odjeljak Reference i odaberite Sadržaj iz njega
  3. Da bismo na testu označili naslov poglavlja ili odlomka, moramo ga označiti kao:
  • Naslov 1 - naslov poglavlja
  • Naslov 2 - naslov pododjeljka
  • Naslov 3 podnaslova nižeg ranga, hijerarhijski

Kao što je prikazano na donjem dijagramu umetanje sadržaja, nije problematično ili teško. Navedeni postupak to pokazuje kako napraviti automatski Word sadržaj. Zahvaljujući njemu, kliknuvši na automatski sadržaj

, program će nas odmah odvesti do mjesta na testu, gdje se nalazi naslov po našem izboru.

Vidi i: \ t Kako umetnuti fusnotu u Word

Kako da kreiram sadržaj u programu Word? Kako napraviti Word sadržaj?

Pravilno umetnuto i formatirano Sadržaj izgleda estetski i korisno. Mnogo ljudi koji postavljaju pitanje kako napraviti sadržaj, prijavite problem nestajanja naslova odlomaka. Sadržaj u alatu potrebno je ažurirati kao i svaki put sadržaj u programu Wordnakon što napravite bilo kakve promjene, jer se one ne unose automatski. U programu sličnom Wordu, također možete koristiti naš vodič o tome kako napraviti sadržaj. Uređivač je često korištena zamjena za Word otvoreni uredski sadržaj, može se tamo i postaviti slijedeći navedene korake.

Sadržaj na engleskom jeziku. Šta osim Word sadržaja?

U uredniku Sadržaj programa Word to nije jedina lista koju možemo uvrstiti u tekst. Vrijedno je znati način uključivanja popisa ostalih potrebnih elemenata sadržanih u tekstu. Poze Sadržaj programa Word, to može biti lista crteža, lista Word tabelazahvaljujući čemu će svaki dokument kreiran u editoru biti jasan i čitljiv.

Kad se pitamo kako umetnuti sadržaj uz dokument, vrijedi koristiti predstavljeni vodič koji pokazuje u nekoliko jednostavnih koraka kako umetnuti sadržaj u Wordi pokazuje kako napraviti popis ostalih predmeta. Sadržaj neophodan je element potreban u bilo kojem istraživanju, kreditu ili magistarskom radu.