Niema żadnej diody powiadomień czy sygnału dźwiękowego.