Oba aparaty w 735 są dobrego rzutu jakby to powiedzieć