baterię można przez diagnostic sprawdzić, prąd ładowania i rozładowania do tego napięcię