Problem rozwiązałam korzystając z innej metody płatność - paypal, słownik kupiony.