Kolego, jeśli telefon masz z oprogramowaniem sieci PLUS (logo przy włączaniu) to TAM go zanieś.