nie mam, to nieprzewidywalne bo nie mamy tu na to rozwiązania