Tak, a to dla tego, że chciałem jak najwięcej się dowiedzieć o takich sytuacjach. Oczywiście bd próbował, ale chciałem się dowiedzieć czy ktoś w takiej sytuacji zetkną się z odmową naprawy po przez PZU .