Wariant: T-mobile
Wersja systemu: 10.0.10586.29/10586.13065
Data kompilacji: 09/02/2016


Ważne! Jeśli chcesz wykonać tylko aktualizacje samego fabrycznego wariantu użyj w tym celu WDRT. Nie zaleca się wgrywać samego FFU jeśli nowsza jego wersja różni się zaznaczoną numeracją członów:
01078.00017.15452.59016

Ostatni człon 01078.00017.15452.59016 nie określa wyższości wersji oprogramowania nad inną wersją z niższą w tym miejscu numeracją. To liczba porządkowa grupy wariantów.
**Ukryta zawartość: Naciśnij przycisk Dziękuję a następnie odśwież stronę**Każda próba kopiowania zawartości tego tematu poza forum WindowsMania.pl naraża cię na nieprzyjemności i konsekwencje. Pomyśl zanim nakarmisz pudla!