programdata się nie tworzy bo to jest w systemie już, domyślnie ukryte. po drugie ew opcjach ncs możesz dodać swoją nową lokalizację