Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4

Wątek: Reklamacja konsumencka; wzory pism i .....słów kilka

 1. #1

  OFF-LINE
  Awatar ali_cja

  Dołączył
  29.08.2014
  Lokalizacja
  Koszalin/Gdańsk
  Posty
  5,590
  Telefon
  L 930, 950XL DS, iPXs
  Operator
  Plus,Play
  Dziękuję
  710
  Podziękowano
  1,780(1,033)
  Wpisów na blogu
  36

  Reklamacja konsumencka; wzory pism i .....słów kilka

  Reklama:
  I.
  Wzór reklamacji z tytułu niezgodności z umową / zawartych do 24 grudnia 2014 r włącznie /


  Do sprzedawcy/operatora udaj się z przygotowanym pismem;


  Twoje dane:

  miejscowość, data


  Nazwa sprzedawcy/operatora


  adres siedziby  Reklamacja z tytułu niezgodności z umową

  W dniu ........................... (dzień, miesiąc, rok) nabyłem/em w ramach umowy sprzedaży/abonamentowej nr...............telefon.................. (oznaczenie telefonu).
  W okresie /dniu.................... stwierdziłem/em niezgodność towaru/usługi z umową polegającą na tym, że .................................................. ............. (opisać usterkę/niezgodność).
  W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.) , żądam wymiany na nowy telefon bez wad. Jednocześnie oświadczam, że nie wyrażam zgody na naprawę.
  Twój podpis
  II.
  We wszystkich pismach poniżej należy dokonać zmiany podstawy prawnej - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 459 ze zm.)
  Stan prawny: 14 września 2017 r. Internetowy System Aktów Prawnych


  Reklamacja z tytułu rękojmi /wzór ma zastosowanie do umów zawartych po 24 grudnia 2014 roku /

  Do sprzedawcy/operatora udaj się z przygotowanym pismem;


  Twoje dane:
  Miejscowość, data
  Nazwa sprzedawcy/operatora

  adres siedziby  Reklamacja z tytułu rękojmi

  W dniu ........................... (dzień, miesiąc, rok) nabyłam/em w ramach umowy sprzedaży/abonamentowej nr...............telefon.................. (oznaczenie telefonu).
  W okresie/dniu .................... stwierdziłam/em wadę fizyczną/prawną zakupionego telefonu, polegającą na tym, że .................................................. ............. (opisać usterkę/wadę)
  W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 561 Kodeksu cywilnego ( Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 380 ), żądam wymiany na nowy telefon bez wad. Jednocześnie oświadczam, ze nie wyrażam zgody na naprawę reklamowanego sprzętu.

  Twój podpis
  * Usunęłam z podstawy prawnej "art.560 § 2 oraz"

  II.a
  Reklamacja z tytułu rękojmi /wzór ma zastosowanie do umów zawartych po 24 grudnia 2014 roku /
  Wzór* opracowany wspólnie z użytkownikiem Odwiedź profil: radion2 - WindowsMania.pl - Najlepsze Forum o systemach Windows i przedstawiony ( #22) w temacie :
  Reklamacja z tytułu rękojmi zamoczonego, wodoodpornego telefonu

  Miejscowość dd.mm.rrrr
  Imię i nazwisko
  ulica
  kod pocztowy i miasto

  (adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
  telefon kontaktowy
  e-mail

  MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O
  Szczecin Spółka Komandytowa
  02-222 Warszawa, al. Jerozolimskie 179
  Market: ul. xxxx
  kod pocztowy i miasto
  Reklamacja z tytułu rękojmi

  W dniu dd.mm.rrrr roku nabyłem w ramach umowy sprzedaży (nr. dowodu zakupu), telefon: (model telefonu), IMEI: xxxxxx-xxxxxxx-x.

  Telefon ten przed zakupem został przedstawiony przez Państwa pracownika w sklepie jako wodoszczelny do 1,5 metra na czas 30 minut. Informacje to potwierdzające znajdowany się również w ofercie sklepu a także umieszczone są w instrukcji obsługi ww. telefonu.

  W dniu (dd.mm.rrrr wykrycia wady) stwierdziłem wadę fizyczną zakupionego telefonu, polegającą na tym, że (opis na czym polega wada).

  W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 561 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 380), żądam wymiany na nowy telefon bez wad.

  Jednocześnie oświadczam, ze nie wyrażam zgody na naprawę reklamowanego sprzętu.
  ( W przypadku chęci umieszczenia tego zastrzeżenia, proszę zwrócić uwagę na treść zamieszczoną w moim #2 tego tematu, w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy reklamujemy pierwszy raz sprzęt po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu )

  Powyższe żądanie motywuję również tym, iż zorientowałem się w opiniach dotyczących tego modelu opisywanych w internecie przez portale branżowe oraz użytkowników, że niektóre egzemplarze tego modelu mogą posiadać wady konstrukcyjne, których skutkiem jest brak odporności na wodę.

  O sposobie rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi, proszę mnie zawiadomić na piśmie, na wskazany wyżej adres.

  Z poważaniem
  (podpis)

  Wykonano w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

  Załączniki (tutaj w punktach wypisane co dołączam do reklamacji):
  1. Kopia dowodu zakupu.
  2. Telefon (model telefonu + nr IMEI).
  3. Oryginalne pudełko od telefonu.
  3. Ładowarka + kabel usb.
  4. Słuchawki.
  5. Poradnik użytkownika.
  6. Instrukcja obsługi.
  7. ...
  ---------
  * W powyższym wzorze dokonano zmian wzoru II, poprzez: dodanie w tytule pisma "z tytułu rękojmi", oraz uzupełniono o adres do korespondencji, formę zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz informację o ilości wykonanych egzemplarzy pisma i załącznikach.
  ** Usunęłam z podstawy prawnej "art.560 § 2 oraz"


  II.b
  Reklamacja z tytułu rękojmi /wzór ma zastosowanie do umów zawartych po 24 grudnia 2014 roku /
  Wzór opracowany wspólnie z użytkownikiem Odwiedź profil: Dawding - WindowsMania.pl - Najlepsze Forum o systemach Windows i zastosowany ( #25) w temacie : Rękojmia a naprawa gwarancyjna z pominięciem Sprzedawcy.

  Twoje imię i nazwisko
  miejscowość, data
  Twój adres zamieszkania
  Adres do korespondencji
  Tel, email
  Nazwa sprzedawcy/ z paragonu/
  adres siedziby / z paragonu/

  REKLAMACJA z tytułu rękojmi

  W dniu 28.12.2014 nabyłem w / gdzie: dokładna nazwa marketu i adres marketu/ramach umowy sprzedaży nr...............telefon Nokia Lumia 1520 Black o nr IMEI .. . , za kwotę….
  W Styczniu 2015r stwierdziłem wadę fizyczną zakupionego telefonu, polegającą na tym, że na ekranie telefonu widoczne były białe świecące plamki. W dniu 16 stycznia 2015 r. oddałem telefon do Punktu Nokia Care celem wymiany wyświetlacza, gdzie wymieniono go na nowy.
  W Lutym 2015r. telefon samoczynnie się wyłączył i nie dało się go ponownie uruchomić. 20 lutego telefon ponownie trafił do Punktu Nokia Care skąd został przekazany do autoryzowanego punktu serwisowego S.B.E. Polska celem naprawy.
  Obecnie od kilku dni na wyświetlaczu widoczne są dwa ciemnie porzeczne pasy, jeden w połowie wyświetlacza, drugi w jego dolnej części oraz pojawiające się białe świecące plamki. Ponadto wyświetlacz odkleił się od obudowy, nie przylega do niej ściśle co powoduje, że ekran rusza się pod naciskiem palca a na matrycy ekrany pojawiają się ślady.

  Ponieważ pierwsza wada w przedmiotowym telefonie wystąpiła, i została potwierdzona przez autoryzowany serwis producenta, w niecały miesiąc od daty zakupu, uważam, że został mi sprzedany telefon z wadą fabryczną, tkwiącą w telefonie już w chwili zawierania umowy sprzedaży. Pomimo dwukrotnej naprawy w ramach gwarancji, dalsze wadliwe działanie tego telefonu , uniemożliwiają mi korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem i w celu, dla którego go kupiłem.
  W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 561 Kodeksu cywilnego ( Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny / tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 380 /),
  żądam wymiany na nowy telefon bez wad.

  O sposobie rozpatrzenia mojej reklamacji, proszę powiadomić mnie na piśmie na wskazany wyżej adres zamieszkania.


  Na końcu podpisz

  Wykonano w 2 egzemplarzach; po jednym dla stron

  Załączniki:
  Kopia Karty Gwarancyjnej
  i co tam jeszcze masz /tylko kopie/

  * Usunęłam z podstawy prawnej "art.560 § 2 oraz"


  II.c Przykład "Reklamacji z tytułu rękojmi" w przypadku odrzucenia przez sprzedawcę reklamacji konsumenckiej z powodu niewłaściwego żądania, jest przedstawiony w #3 i #4, w temacie Anulowanie przez sprzedawcę zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji producenta

  II.d Przykład "Reklamacji z tytułu rękojmi" w przypadku nieuznania reklamacji ze względu na nie wykrycie przez sprzedawcę wady fizycznej w reklamowanym produkcie. "Druga reklamacja z tytułu rękojmi, po pierwszej odmowie" jest zamieszczony w #109, w temacie Odstąpienie od umowy po naprawach gwarancyjnych  III. WEZWANIE DO WYDANIA RZECZY, KOSZTÓW ZAKUPU


  III. a
  1. Przykład "Wezwania do wydania rzeczy", po bezskutecznym upływie 14-o dniowego terminu ( art. 561⁵ Kodeksu cywilnego ) jest dostępny w # 87 , w temacie Jak najlepiej reklamować telefon będący na gwarancji

  2. Projekt pisma w # 29, w temacie Reklamacja z tytułu rękojmi zamoczonego, wodoodpornego telefonu

  3. Wezwanie do wydania przetrzymywanego telefonu #25 w temacie Odstąpienie od umowy po naprawach gwarancyjnych


  4. Wezwanie do wydania telefonu przy przedłużającej się naprawie gwarancyjnej - #22 w temacie [Moto X Style]Przedłużająca się naprawa gwarancyjna
  5. Wezwanie do zapłaty przy ignorowaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży - # 8 w temacie [ Moto E 2ge] Druga reklamacja z tytułu rękojmi i ponowna naprawa tel.

  IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
  IV.a
  Przykład "Odstąpienia od umowy sprzedaży" /reklamacja z tytułu rękojmi/ po wielokrotnych naprawach w ramach gwarancji , jest dostępny w #20, w temacie Czy po wielokrotnych naprawach serwisowych można jeszcze skorzystać z rękojmi?

  IV.b
  Przykład "Odstąpienia od umowy sprzedaży", po bezskutecznym "Wezwaniu do wydania rzeczy", jest dostępny w #138, w temacie Jak najlepiej reklamować telefon będący na gwarancji

  IV.c
  Przykład "Odstąpienie od umowy sprzedaży ( po wielokrotnych naprawach Sprzedawcy)" jest dostępny w #12 w temacie: http://www.windowsmania.pl/rekojmia-...50/index2.html

  lV.d
  Przykład 'Odstąpienie od umowy sprzedaży ( wada prawna/blokada IMEI)' jest dostępny w #19 w temacie : Zablokowany IMEI przez operatora - rekojmia ?

  lV. e
  Przykład "Odstąpienia od umowy sprzedaży po naprawie gwarancyjnej" ( pierwsza reklamacja z tytułu rękojmi), jest dostępny w #12, w temacie [Honor 7] Kolejna batalia z EURO RTV AGD


  V. PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY


  Przykład "Przedsądowego wezwania do zapłaty" jest dostępny w #48, w temacie Rękojmia w przypadku zakupu na firmę (L930)


  VI. PRZYKŁADY PISM DO SPRZEDAWCY

  VI. a #156 w temacie [Play]Którą reklamację wybrać przy defekcie wyświetlacza

  VI. b Przykład pisma do sprzedawcy w przypadku zakupu podrobionego produktu - # 13 w temacie W jaki sposób reklamować podrobioną baterię

  Vl. c Przykład pisma do sprzedawcy w odpowiedzi na propozycję naprawy przy odstąpieniu od umowy sprzedaży - #36 w temacie [Honor 7] Kolejna batalia z EURO RTV AGD

  VI. d. Przykład pisma do sprzedawcy w odpowiedzi na propozycję naprawy przy odstàpieniu od umowy sprzedaży ( żądanie zwrotu gotówki przy pierwszej reklamacji ) - #8 w temacie
  [Laptop Dell] Odstąpienie od umowy sprzedaży

  Vl. e. Przykład pisma do sprzedawcy z żądaniem rzetelnego rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi - w #21 tematu [LG G4] [Allegro] 22 miesiąc, sklep internetowy, bootloop

  VII. PRZYKŁADY INNYCH PISM


  VII. a. Prośba o interwencję rzecznika konsumentów: #46 w temacie [LG G5] Rękojmia po naprawach gwarancyjnych


  ** Z wszystkich przedstawionych tutaj wzorów usunęłam słowo "fabryczny"

  ***Zmieniłam źródło publikacji Kodeksu cywilnego - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w z 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny ( Dz.U. z 22 marca 2016 r. Poz. 380)
  W swojej sprawie składałam 6 reklamacji tzw. konsumenckich /w końcu, dokładnie je policzyłam/;

  - pierwszą, z tytułu rękojmi, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego /przed wejściem w życie przepisów ustawy z 2002 roku/. Reklamowałam wówczas dłuto elektryczne albo mini wiertarkę elektryczną; miałam okres miłości do strugania w drewnie i z intensywności tej weny przepalił się silnik. Długo wojowałam ze sprzedawcą, może nawet rok ale dostałam nowy sprzęt.

  - drugą reklamację, z tytułu też dawnej rękojmi, składałam w salonie operatora / Plus/ z powodu wady telefonu, zakupionego w ramach abonamentu. Dokładnie nie pamiętam, ale w ówczesnym stanie prawnym, termin na rozpatrzenie takiej reklamacji wynosił chyba 21 dni. Operator, działający jako sprzedawca, zignorował ten termin i odmówił uznania reklamacji po upływie ustawowego terminu. Korespondencja była długa i burzliwa, ale nie przyniosła skutku. Wypowiedziałam umowę abonamentową z winy operatora i wytoczyłam proces cywilny Polkomtelowi. Z różnych przyczyn, sprawa ciągnęła się prawie przez rok a na ostatnim posiedzeniu sądu, pozwany podniósł zarzut przedawnienia. I tak, z oczywistej wygranej sprawy , ostatecznie nie wygrałam w sądzie. Wygrałam ją jednak w rzeczywistości; nie zapłaciłam tzw. kary umownej za wypowiedzenie, nie musiałam płacić, od chwili wypowiedzenia , niby "zaległego abonamentu" i pozostał mi reklamowany telefon / którego mój mąż używał jeszcze przez dłuższy czas/.

  - trzeci raz reklamowałam zestaw wierteł / to tez było pod rządami dawnych przepisów/ z tytułu rękojmi; zakupione wiertła nie pasowały do mini wiertarki wbrew zapewnieniom sprzedawcy. Zwrot pieniędzy był błyskawiczny.

  -po raz czwarty, reklamowałam tablet z tytułu niezgodności z umową /tzw. Pływający ekran/. Nie uznano mojej reklamacji z uwagi na nadmierność kosztów wymiany sprzętu. Zarzuciłam wówczas sprzedawcy brak uzasadnienia odmowy a samo przytoczenie zdania z tekstu ustawy z 2002 r. nie wyczerpywało treści uzasadnienia odmowy. Ponadto, w pudełku ze zwróconym sprzętem, znajdował się protokół z naprawy serwisowej / w którym, nie stwierdzono wady sprzętu/. Ponieważ składając reklamację, nie wyraziłam zgody na naprawę, zakwestionowałam fakt oddania reklamowanego sprzętu do serwisu. Po odwołaniu się od odmowy, uznano moją reklamację.
  -piąty raz, reklamowałam tablet zakupiony na odległość z uwagi na wadę prawną / pod rządami ustawy z 2002 roku/. Po sprzedaży, nie przeniesiono na mnie jego własności; według dokumentacji producenta sprzętu, tablet cały czas stanowił własność sprzedawcy. Ponadto, tablet nie był fabrycznie nowy i bieg gwarancji rozpoczął się rok przed moim zakupem. Batalia ze sprzedawcą trwała bardzo długo /ponad 2 miesiące/ ale okazała się skuteczną.

  - ostatnia reklamacja; zakupiłam tzw. hybrydę Asus'a i reklamowałam ją w 5 dniu od zakupu, już na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów z 2014 roku. Nauczona doświadczeniem i waszymi problemami postanowiłam trochę zmodyfikować pismo reklamacyjne; otóż, w ostatnim akapicie dopisałam;
  "W przypadku odmowy uznania mojej reklamacji, informuję, że bez względu na przyczynę odmowy, niezwłocznie złożę oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży …"
  Nie wiem dokładnie, co zadziałało, ale przed upływem dwóch tygodni otrzymałam zwrot pieniędzy za reklamowany sprzęt. Może i wy dopisujcie na końcu taką klauzulę


  Ostatnio edytowane przez ali_cja ; 21-04-2018 o 09:31 Powód: Zmiana ustawy Kodeks cywilny, informacja w p.II

 2. 18 następujących użytkowników podziękowało ali_cja za ten post:

  bunius (03-11-2016),Chayenne (10-09-2015),Darpi (29-06-2015),djtonka (29-06-2015),Hezar (29-06-2015),jaceks1 (20-08-2015),jimzcoi (30-06-2015),Mac (06-07-2015),Marek Czerniejewski (14-02-2016),nynek (29-06-2015),patpac (24-11-2015),Potok666 (30-11-2015),Sigma (29-06-2015),smart_mat (12-01-2018),Smyk11 (13-04-2019),to_ja (28-06-2015),Tymbark1980 (01-05-2016),Yziek (22-02-2017)

 3. Pani SponsorPanna Google jest aktywna
  Avatar Panny Google


  Dołączył
  24-08-2012
  Skąd
  Internet
  Telefon
  Lumia 900
  Operator
  Play
  Postów
  2134
  Podziękowano
  871(239)
 • #2

  OFF-LINE
  Awatar ali_cja

  Dołączył
  29.08.2014
  Lokalizacja
  Koszalin/Gdańsk
  Posty
  5,590
  Telefon
  L 930, 950XL DS, iPXs
  Operator
  Plus,Play
  Dziękuję
  710
  Podziękowano
  1,780(1,033)
  Wpisów na blogu
  36
  Proponuję, w pismach "Reklamacja z tytułu rękojmi", wykreślenie zdania "Jednocześnie oświadczam, ze nie wyrażam zgody na naprawę reklamowanego sprzętu." i zastąpienie go poniższym:


  Jeżeli zadośćuczynienie mojemu żądaniu wymiany będzie niemożliwe bądź wymagałoby nadmiernych kosztów, żądam zawiadomienia na piśmie o wystąpieniu tych przesłanek przed podjęciem decyzji o naprawie lub o odmowie uznania reklamacji ze względu na to żądanie.

 • #3

  OFF-LINE

  Dołączył
  15.05.2013
  Lokalizacja
  Olsztyn
  Posty
  43
  Telefon
  ms umia 950
  Dziękuję
  13
  Podziękowano
  8(8)
  sugeruję zaktualizować wzory, ponieważ wyszedł nowy dziennik ustaw dla KcDz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Z kolei proponowany dopisek wydaje mi się niepotrzebny bo sprzedawca i tak musi uzasadnić ew. odmowę, a taki zapis już na początku sugeruje że jako konsument zgodzimy się na naprawę, podczas gdy brak jednoznacznego żądania pozwala na niedotrzymanie terminu 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

 • Jeden użytkownik podziękował egbert za ten post:

  ali_cja (06-12-2016)

 • #4

  OFF-LINE
  Awatar ali_cja

  Dołączył
  29.08.2014
  Lokalizacja
  Koszalin/Gdańsk
  Posty
  5,590
  Telefon
  L 930, 950XL DS, iPXs
  Operator
  Plus,Play
  Dziękuję
  710
  Podziękowano
  1,780(1,033)
  Wpisów na blogu
  36
  Cytat Zamieszczone przez egbert Zobacz posta
  sugeruję zaktualizować wzory, ponieważ wyszedł nowy dziennik ustaw dla KcDz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
  Słuszna uwaga, moje zaniedbanie.


  Cytat Zamieszczone przez egbert Zobacz posta
  Z kolei proponowany dopisek wydaje mi się niepotrzebny bo sprzedawca i tak musi uzasadnić ew. odmowę, a taki zapis już na początku sugeruje że jako konsument zgodzimy się na naprawę, podczas gdy brak jednoznacznego żądania pozwala na niedotrzymanie terminu 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
  Tu nie chodzi o brak jednoznacznego żądania, ponieważ żądanie jest jedno, a wzmianka jest jedynie o powiadomieniu na piśmie o wystąpieniu przesłanek uniemożliwiających zaspokojenie żądania konsumenta.

  Dodałam tę wzmiankę, bo sprzedawcy często samowolnie, według własnego albo serwisu "widzi mi się", spełniają obowiązek wynikający z rękojmi. Nie każdy konsument konsekwentnie dochodzi od sprzedawcy swoich praw i najczęściej zadawala się naprawą. Niestety.
  Dobrze byłoby, gdyby sprzedawca uzasadniał odmowę uznania reklamacji, a jeszcze lepiej byłoby gdybyśmy się tego konsekwentnie domagali. Podawanie przyczyny odmowy z uwagi na nadmierność kosztów nie jest żadnym uzasadnieniem, tylko przytoczeniem dosłownego zapisu z ustawy. A na dodatek, sprzedawcy przerzucają proces podejmowania decyzji na gwaranta (serwis) i nawet tego nie kryją. O czym sam się przekonałeś.

 • Informacje o wątku

  Użytkownicy przeglądający ten wątek

  Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

  Podobne wątki

  1. Reklamacja do MS/Nokii?
   Przez Irie_ w dziale Gwarancja
   Odpowiedzi: 2
   Ostatni post / autor: 28-08-2015, 11:30
  2. Zakup na Allegro - reklamacja z tytułu rękojmi
   Przez mini21 w dziale Rękojmia/ niezgodność towaru z umową
   Odpowiedzi: 13
   Ostatni post / autor: 21-05-2015, 21:40
  3. [HTC 8S] Problemy z baterią - reklamacja!
   Przez qba w dziale Gwarancja
   Odpowiedzi: 8
   Ostatni post / autor: 26-04-2015, 14:05
  4. Nowy telefon nie uruchamia się; naprawa gwarancyjna czy reklamacja konsumencka
   Przez boobik w dziale Rękojmia/ niezgodność towaru z umową
   Odpowiedzi: 18
   Ostatni post / autor: 25-03-2015, 18:02
  5. Reklamacja słuchawek / wh-920/
   Przez Oken w dziale Gwarancja
   Odpowiedzi: 14
   Ostatni post / autor: 06-01-2015, 09:56

  Tagi dla tego wątku

  Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  Kontakt
  administracja[at]windowsmania.pl

  Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
  Dołącz do nas