Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

Wątek: Organy państwowe i organizacje ochrony konsumentów

 1. #1

  OFF-LINE
  Awatar ali_cja

  Dołączył
  29.08.2014
  Lokalizacja
  Koszalin/Gdańsk
  Posty
  5,460
  Telefon
  L 930, 950XL DS,1320
  Operator
  Plus,Play
  Dziękuję
  697
  Podziękowano
  1,658(1,015)
  Wpisów na blogu
  36

  Organy państwowe i organizacje ochrony konsumentów

  Reklama:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony konsumentów a także, w sprawach ochrony konkurencji.
  W skład Urzędu wchodzi centrala w Warszawie oraz delegatury Urzędu /https://uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php / :
  - w Bydgoszczy /Adres: ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz, e-mail: [email protected] , telefon: (52) 345 56 44/,
  - w Gdańsku / adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, e-mail: [email protected],telefon: (58) 346 29 32/
  - w Katowicach / adres: ul. Kościuszki 43, 40-048 Katowice, e-mail: [email protected], telefon: (32) 255 26 47, (32) 256 46 96, (32) 255 44 04 /,
  - w Krakowie, /adres: Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków, e-mail: [email protected], telefon: (12) 422 96 16, (12) 421 75 79 /,
  - w Lublinie / adres: ul. Ochotnicza 10, 20-012 Lublin, e-mail: [email protected], Telefon: (81) 532 35 31, (81) 532 54 48 /,
  - w Łodzi / adres: ul. Piotrkowska 120, 90-006 Łódź, e-mail: [email protected], telefon: (42) 636 36 89, (42) 637 51 51 /,
  - w Poznaniu /adres: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, e-mail: [email protected], telefon: (61) 852 15 17, (61) 852 77 50 /,
  - w Warszawie / adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, e-mail: [email protected], telefon: (22) 826 89 54 /,
  - we Wrocławiu / adres: plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław, e-mail: [email protected], telefon: (71) 323 63 80 /,

  Na czele UOKiK stoi Prezes.
  Do kompetencji Prezesa UOKiK min. w dziedzinie ochrony konsumentów między innymi należy;
  - prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Mogą się one zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych działań, a także, na podstawie ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, nałożeniem kary pieniężnej,
  - podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego niedozwolonych postanowień umownych – to znaczy kształtujących interesy konsumentów w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Podstawowym narzędziem są kontrole wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców,
  - prowadzenie postępowań w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów - służących ochronie zdrowia i życia konsumentów. W ich wyniku Prezes UOKiK może nakazać między innymi wycofanie z rynku wyrobu stwarzającego zagrożenie oraz, zgodnie z nowelizacją ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 12 stycznia 2007 roku, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 tys. zł,

  Podstawowym zadaniem UOKiK w obszarze ochrony konsumentów jest występowanie w interesie publicznym
  to znaczy wszczynanie postępowań administracyjnych o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
  W ich efekcie Prezes Urzędu wydaje decyzje zakazujące stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nakłada karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
  W przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy z nałożonych obowiązków – Prezes Urzędu nakłada karę w wysokości do 10 tyś. euro za każdy dzień zwłoki. Prezes UOKiK ma także możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o stosowanych przez przedsiębiorców praktykach, mogących spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. Informacje te będą podawane przez publikowanie postanowień w tych sprawach w formie zakładki na stronie internetowej Urzędu.
  Siedziba: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  tel.: 0 22 55 60 800
  e-mail: [email protected]
  www.uokik.gov.pl  UOKiK współpracuje z miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów oraz finansowanymi z budżetu Państwa organizacjami pozarządowymi (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), które udzielają bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach indywidualnych.

  Rzecznik Konsumentów
  Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania powiatu (lub miasta) w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jego podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Oznacza to, że do Rzecznika można zwrócić się w indywidualnej sprawie, ponieważ jest on reprezentantem konsumenta, który ma bronić jego interesów. Może więc skontaktować się z nieuczciwą firmą i spróbować wpłynąć na załatwienie sprawy. Jeżeli to nie poskutkuje, może pozwać przedsiębiorcę do sądu i wziąć udział w postępowaniu.

  Obecnie w Polsce działa 369 rzeczników, którzy wspierają nas w rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcą. Ich działalność ma na celu nie tylko pomóc w konkretnej sprawie, ale przede wszystkim przekonać konsumentów do zasadności dochodzenia swoich praw.
  Adres i kontakt do odpowiedniego powiatowego rzecznika można znaleźć na stronie UOKiK: "Znajdź pomoc w swoim mieście" https://uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
  Wniosek o interwencję - tu można pobrać formularz ( 60 KB )Miejski Rzecznik Konsumentów - Gdańsk - Biuletyn Informacji Publicznej

  Inspekcja Handlowa BIP: Główny Inspektor Inspekcji Handlowej
  Inspekcja Handlowa podlega Prezesowi UOKiK. Jest ona wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.
  Do jej zadań należy w szczególności
  - kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców,
  - kontrola produktów i usług wprowadzonych do obrotu,
  - podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów oraz
  - prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.
  Do zadań Inspekcji należy także organizowanie i prowadzenie Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich.
  Działają one przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Obecnie w Polsce jest ich 16 oraz 15 ośrodków zamiejscowych. Do sądu polubownego sprawę może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów.
  Wyroki sądu konsumenckiego, a także ugoda przed nim zawarta, mają taką samą moc jak wyrok sądów powszechnych.
  Do sądu konsumenckiego można kierować sprawy niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

  Siedziba: Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-050 Warszawa
  tel.: 0 22 826 23 30
  fax: 022 827 22 89
  e-mail: [email protected]


  Federacja Konsumentów Federacja Konsumentów

  Federacja Konsumentów jest organizacją pozarządową, finansowaną z budżetu Państwa , udzielającą bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach indywidualnych / nie świadczącą pomocy na rzecz przedsiębiorców /.

  Kluby Federacji znajdują się w 48 miastach na terenie całej Polski. Do takiego klubu można się zwrócić osobiście lub zadzwonić. Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana i nie wystarczy telefoniczna porada, prawnicy federacji mogą podjąć bezpośrednią interwencję - np. zwrócić się do nieuczciwego sprzedawcy i wykazać mu, że postąpił niezgodnie z przepisami.
  Kontakt bezpośredni; należy kontaktować się z Oddziałem najbliższym dla miejsca zamieszkania – w razie wątpliwości , z dowolnym Oddziałem w swoim województwie.
  Dane teleadresowe Oddziałów Federacji Konsumentów w poszczególnych województwach podane są na stronie Federacja Konsumentów
  Bezpłatna infolinia konsumencka: 800 889 866 :
  - przed połączeniem należy przygotować przybory do notowania i dokumenty dotyczące sprawy, Jeżeli sprawa będzie bardziej skomplikowana lub będzie wymagała osobistego zapoznania się z dokumentami, konsument zostanie zaproszony do siedziby Oddziału.

  Bezpłatne poradnictwo i pomoc prawna: / Federacja Konsumentów /
  W 2015 roku Federacja Konsumentów realizuje zadania publiczne (w liczbie pięciu) Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów.
  Zadania realizowane są w regionach:

  - południowo – wschodnim obejmującym:
  • województwo lubelskie: Oddział FK w Lublinie,
  • województwo małopolskie: Oddział FK w Krakowie i Nowym Sączu,
  • województwo podkarpackie: Oddział FK w Krośnie, Rzeszowie i Tarnobrzegu,
  • województwo świętokrzyskie: Oddział FK w Kielcach i Starachowicach;

  - południowo – zachodnim obejmującym:
  • województwo dolnośląskie: Oddział FK w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Wałbrzychu,
  • województwo łódzkie: Oddział FK w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim,
  • województwo opolskie: Oddział FK w Opolu,
  • województwo śląskie: Oddział FK w Bytomiu i Katowicach;

  - północno – zachodnim obejmującym:
  • województwo lubuskie: Oddział FK w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze,
  • województwo pomorskie: Oddział FK w Gdański i Słupsku,
  • województwo wielkopolskie: Oddział FK w Gnieźnie, Kaliszu i Poznaniu,
  • województwo zachodniopomorskie: Oddział FK w Szczecinie;

  - północno – wschodnim obejmującym:
  • województwo kujawsko – pomorskie: Oddział FK w Bydgoszczy i Włocławku,
  • województwo podlaskie: Oddział FK w Białymstoku i Suwałkach,
  • województwo warmińsko – mazurskie: Oddział FK w Olsztynie;

  - mazowieckim obejmującym województwo mazowieckie: Oddział FK w Warszawie i Radomiu.
  Powyższe zadania są realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Siedziba: Rada Krajowa Federacji Konsumentów
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-030 Warszawa
  tel.: 0 22 827 11 73
  fax: 0 22 827 90 59
  email: [email protected]

  Można także skorzystać z e-maila: [email protected]
  lub w zależności od miejsca zamieszkania:
  [email protected] (Warszawa)
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]


  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
  Jest to również organizacja pozarządowa, finansowana z budżetu Państwa , udzielającą bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach indywidualnych , w której bezpłatnie można uzyskać pomoc i poradę. W odróżnieniu od Federacji Konsumentów nie ma biur regionalnych na terenie kraju, można więc zgłaszać problemy listownie, telefonicznie lub e-mailem.
  Na stronie Stowarzyszenie Konsumentów Polskich / oraz Znajdź pomoc | Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, znajduje się wyszukiwarka "Znajdź pomoc w swoim mieście"
  Infolinia Konsumencka;

  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Fundacja Konsumentów prowadzą Infolinię Konsumencką, która jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Każdy konsument, mający problem z przedsiębiorcą, może zwrócić się po darmową poradę prawną, dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 889 866. Możliwy jest także kontakt e-mailowy na adres [email protected]. Porady nie są udzielane przedsiębiorcom.

  Siedziba: Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
  ul. Gizów 6
  01-249 Warszawa
  tel.: 0 22 634 0668
  fax: 0 22 634 0667
  e-mail: [email protected]  Europejskie Centrum Konsumenckie / Europejskie Centrum Konsumenckie - Witamy w ECK /

  Europejskie Centrum Konsumenckie należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) powołanej, aby doradzać konsumentom w sprawach ich praw i organizować łatwy dostęp do procedur odszkodowawczych, zwłaszcza w sprawach ponadgranicznych.

  Takie centra znajdują się również w pozostałych 22 krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii i Islandii.

  Jeżeli dokonuje się zakupu w innym kraju lub przez Internet, można zwrócić się do Centrum o pomoc.

  Zadania sieci ECK

  - Informowanie konsumentów o możliwościach jakie stwarza Jednolity Rynek UE;
  - Pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów/skarg konsumenckich związanych z transakcjami ponadgranicznymi;
  - Pomoc konsumentom w korzystaniu z pozasądowych procedur rozstrzygania sporów o zasięgu pan-Europejskim;
  - Pomoc w łatwym i świadomym korzystaniu z tych procedur w kontekście ponadgranicznym;
  - Współpraca wewnątrz sieci a także z innymi europejskimi sieciami takimi jak: FIN-NET (Financial Network), SOLVIT oraz Europejska Sieć Sądownicza (EJN) w sprawach cywilnych i handlowych;
  - Dostarczanie informacji na temat krajowego i unijnego prawodawstwa oraz orzecznictwa;
  - Dostarczanie analiz porównawczych w zakresie cen, legislacji i innych kwestii istotnych dla konsumentów;
  - Dostarczanie Komisji Europejskiej informacji na temat problemów konsumenckich w UE.  Do zadań ECK nie należy:
  1.Rozpatrywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorcą,
  2.Rozpatrywanie spraw pomiędzy polskim konsumentem a polskim przedsiębiorcą,
  3.Rozpatrywanie spraw spoza terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii.  Siedziba: Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  tel.: 0 22 556 01 18, 0 22 556 01 14
  fax: 0 22 55 60 359
  e-mail: [email protected]

  Szczegółowe informacje na temat ECK można znaleźć na stronie: Europejskie Centrum Konsumenckie - Witamy w ECK, gdzie znajduje się również formularz elektroniczny, za którego pośrednictwem można zadać pytanie.

  Żródła:
  https://uokik.gov.pl/
  Kupuj odpowiedzialnie
  ABC Konsumenta
  Europejskie Centrum Konsumenckie - Witamy w ECK
  Federacja Konsumentów
  Strona internetowa Wojew
  Miejski Rzecznik Konsumentów - Gdańsk - Biuletyn Informacji Publicznej
  Ostatnio edytowane przez ali_cja ; 28-05-2015 o 18:16

 2. 5 następujących użytkowników podziękowało ali_cja za ten post:

  djtonka (27-05-2015),KruK (27-05-2015),nynek (27-05-2015),Potok666 (30-11-2015),to_ja (31-05-2015)

 3. Pani SponsorPanna Google jest aktywna
  Avatar Panny Google


  Dołączył
  24-08-2012
  Skąd
  Internet
  Telefon
  Lumia 900
  Operator
  Play
  Postów
  2134
  Podziękowano
  871(239)

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Gwarancja a prawo konsumenta
  Przez 25rafalo w dziale Rękojmia/ niezgodność towaru z umową
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 25-04-2015, 21:24

Tagi dla tego wątku

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas