Próbowaliście instalować Drive z wp7, wersja patchowana?