Tak przy okazji się zapytam: Jest jeszcze jakaś inna aplikacja do przesyłania plików do TV przez wifi?