Powiedz to tym, którzy ustalali podatki na paliwo... 50% ceny za litr należy do państwa.