Ideą, która przyświeca Mobility Reseller Days jest zacieśnienie relacji partnerskich i handlowych polskich przedstawicieli branży z zagranicznymi oraz przedstawienie odpowiedniej kultury prowadzenia biznesu.

Wydarzenia skupia w sobie równieć cele edukacyjne – zarówno dla uczestników, jak i gości targow – które dotyczą rozszerzenia wiedzy o rozwoju lokalnych kanałów sprzedaży, programach partnerskich, szkoleniach, ale także rozwijająca może być obserwacja, dialog i zapoznanie się z osobami, które pracują już w tych sektorach od pewnego czasu. Niezwykle ważne jest to, by kraj taki jak Polska, stanowili silną konkurencję dla zagranicznych producentów sprzętu elektronicznego, jednocześnie potrafiąc z nimi współpracować. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest promocja branży IT i mobilnych technologii, wyciągnięcie pomocnej ręki do osób zainteresowanych wejściem na rynek oraz poznaniem konkurencji.

Więcej: Mobility Reseller Days - CAŁA BRANŻA W JEDNYM CZASIE