Na początek nauczmy się definiować skrót, które błędnie zostają interpretowane i nie mają zastosowania w Windows Phone.
Tak popularny skrót HW przyjął się jako funkcja resetowania telefonu do stanu fabrycznego poprzez przytrzymanie kombinacji klawiszy.
Było to błędne sformułowanie bo jak widzicie poniżej HW to w rzeczywistości wyjęcie baterii.

HR - Hardware Reset
W sytuacji kiedy telefon się zawiesi i przestaje odpowiadać należy wyjąć i wsadzić baterię z powrotem do telefonu.

SR - Software Reset
Ta procedura przywraca telefon do stanu fabrycznego kasując całą zawartość użytkownika jak zdjęcia, filmy, sms. Kontakty są bezpieczne po synchronizacji z kontem Live.

Ustawienia (Settings)
Informacje (About)
zresetuj telefon (reset phone)


Hardware Reset:
Efekt taki sam jak powyżej ale możemy zastosować ten trik w sytuacji kiedy zapomnieliśmy kodu zabezpieczającego lub wystąpiły problemy z telefonem i nie możemy go uruchomić.


Trzymamy jednocześnie klawisz przyciszania oraz podgłaszania (Vol - '+' Vol +)


Trzymając cały czas dwa poprzednie klawisze naciskamy klawisz włączania telefonu


Następnie postępujemy zgodnie ze wskazówkami na ekranie. HR jest pomocny, gdy telefon po włączeniu zatrzymuje się na ekranie włączania systemu (Logo HTC)