Na początek nauczy się definiować skrót, które błędnie zostają interpretowane i nie mają zastosowania w Windows Phone.
Tak popularny skrót HW przyjął się jako funkcja resetowania telefonu do stanu fabrycznego poprzez przytrzymanie kombinacji klawiszy.

HR - Hardware Reset
Resetowanie telefonu do ustawień fabrycznych jeśli system nie odpowiada lub urządzenia zawiesiło się w trakcie aktualizacji. Przytrzymaj jednocześnie klawisz zasilania (POWER) i przyciszania (V-) przez 10-15s sekund. Ekran zrobi się czarny. Uruchom normalnie przez naciśnięcie przycisku zasilania
Wykonanie resetu tym sposobem powoduje wyzerowanie Real Time Clock (RTC) oraz Battery Charging State co może objawiać się błędną interpretacją czasu i wskazaniem procentowego baterii.


SR - Software Reset (Opcja 1)
Ta procedura przywraca telefon do stanu fabrycznego kasując całą zawartość użytkownika jak zdjęcia, filmy, sms. Kontakty są bezpieczne po synchronizacji z kontem Live.
  • Ustawienia
  • System
  • Informacje
  • Zresetuj telefon
SR - Software Reset (Opcja 2)
Efekt taki sam jak powyżej ale możemy zastosować ten trik w sytuacji kiedy zapomnieliśmy kodu zabezpieczającego lub wystąpiły problemy z telefonem i nie możemy go uruchomić. Warto zwrócić uwagę na fakt że ta metoda znacznie różni się od tej spotykanej w WP7.x gdzie procedurę inicjowaliśmy trzema klawiszami.


  • Upewnij się, że telefon jest wyłączony. Naciśnij POWER , po wyczuciu wibracji puść przycisk i przytrzymaj następnie klawisz Przyciszania do czasu pojawienia się wykrzyknika na ekranie
Następnie naciskamy klawisze według tej kombinacji:
- podłgłaszanie
- przyciszanie
- POWER
- przyciszanieTelefon się zresetuje i włączy automatycznie