W tedy leci na stół do warszawy lub jak jest technik z wyższymi uprawnieniami L3&L4 na miejscu