Po skonfigurowaniu w telefonie konta na Facebooku informacje z tego serwisu społecznościowego będą dostępne w wielu miejscach. Aktywność znajomych na Facebooku będzie widoczna w centrach Kontakty i Zdjęcia oraz na karcie Ja. Możesz nawet włączyć czat na Facebooku, aby wiadomości z tego serwisu były wyświetlane w telefonie w widoku Wiadomości.

Aby skonfigurować konto na Facebooku
Na liście Aplikacje naciśnij ikonę Ustawienia a następnie opcję Poczta+konta.
Naciśnij kolejno opcje Dodaj konto > Facebook.
Naciśnij pole Adres e-mail i wpisz adres e-mail, który jest powiązany z Twoim kontem na Facebooku.
Naciśnij pole Hasło i wpisz swoje hasło na Facebooku.
Naciśnij opcję Zaloguj.
Jeśli Twoje konto na Facebooku nie jest jeszcze powiązane z kontem Microsoft, pojawi się monit, czy chcesz je teraz połączyć. Naciśnij opcję Połącz, aby połączyć konta i włączyć czat na Facebooku.

Aby włączyć czat na Facebooku
Jeśli czat na Facebooku nie został włączony podczas konfiguracji konta na Facebooku, możesz go włączyć później w obszarze Ustawienia.

Na liście Aplikacje naciśnij opcję Ustawienia
Przesuń do ekranu Aplikacje, a następnie naciśnij opcję Wiadomości.
Naciśnij Używaj czatu na Facebooku, a następnie naciśnij opcję Skonfiguruj.

  • Aby skonfigurować w telefonie swoje konto na Facebooku, musisz mieć uruchomione połączenie przesyłania danych lub połączenie Wi-Fi. Więcej informacji znajdziesz w artykule Łączenie z siecią Wi-Fi.
  • W telefonie możesz mieć skonfigurowane tylko jedno konto na Facebooku. Jeśli chcesz dodać inne konto, musisz najpierw usunąć z telefonu konto istniejące.
  • Facebook może być niedostępny w Twoim kraju lub regionie.