W zeszłym roku wsparcie dla Visio w Power BI weszło w fazę poglądową. Wsparcie to pozwala każdemu wizualizować dane w raportach i na tablicach Power BI za pomocą diagramów Visio.

Zajrzyj po więcej..