Microsoft udostępnił w końcu poglądową wersję Windows UI Library (WinUI) dla deweloperów aplikacji UWP.

Zajrzyj po więcej..