Mukowiscydoza jest wrodzoną chorobą genetyczną, która atakuje głównie płuca i może powodować trudności z oddychaniem, kaszel i infekcje płucne.

Zajrzyj po więcej..