Po pierwszej serii aktualizacji zbiorczych w ramach