LinkedIn od czasu przejęcia przez Microsoft jest stale doposażany w