Ostatnie pięć dni (15-19 lipca) upłynęły pod znakiem Microsoft Inspire, konferencji znanej dawniej pod nazwą Worldwide Partner Conference (WPC).

Zajrzyj po więcej..