Z OneDrive możemy korzystać na wiele sposobów, a na samym PC dostęp do niego mamy na trzy sposoby.

Zajrzyj po więcej..