Microsoft inwestuje w infrastrukturę chmury m.in. poprzez tworzenie nowych regionów Azure.

Zajrzyj po więcej..