które były już dawno zrobione, sa to 10.0.10586.682, 10.0.10586.633, 10.0.10586.682 i 10.0.10586.589
Dla US, IT, DE , FR coś tam jeszcze

13 września 2016 r. — KB3185614 (kompilacja systemu operacyjnego 10586.589)
Ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące jakości i poprawki zabezpieczeń. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Poprawiono niezawodność przeglądarki Internet Explorer 11, technologii USB i platformy .NET.
Rozwiązano problem z nieprawidłowo działającym linkiem „Zmień moje zmienne środowiskowe” w Panelu sterowania kontami użytkowników.
Rozwiązano problem polegający na tym, że urządzenie, które wcześniej miało dostęp do Internetu, miało nieprawidłową godzinę i datę po dołączeniu do sieci bez dostępu internetowego do serwerów SSL.
Rozwiązano problem polegający na tym, że osoba posiadająca profil obowiązkowy nie mogła używać menu Start, Cortany, wyszukiwania i niektórych aplikacji preinstalowanych.
Rozwiązano problem polegający na tym, że po zainstalowaniu pakietu za pomocą Instalatora Windows (MSI) klienci nie mogli uruchamiać narzędzi wiersza polecenia, o ile nie uruchomili ponownie urządzenia lub nie wylogowali się z niego i nie zalogowali ponownie.
Rozwiązano problem powodujący, że polecenie „Drukuj wszystkie połączone dokumenty” nie działało w programie Internet Explorer 11.
Udoskonalono obsługę sieci, dodając nowe pozycje do bazy danych nazw punktów dostępu (APN).
Usunięto opcję ochrony przed kopiowaniem w przypadku zgrywania dysków CD w formacie Windows Media Audio (WMA) z poziomu programu Windows Media Player.
Rozwiązano dodatkowe problemy z rejestrowaniem zbyt dużej ilości danych dotyczących zabezpieczeń, instrumentacją zarządzania Windows (WMI), magazynem klientów, obiektem zasad grupy listy dodatków, komórkowym połączeniem szerokopasmowym, sterownikami filtrów, programami Internet Explorer 11 i Windows Media Player, grafiką, zmienionymi ustawieniami czasu letniego i powłoką systemu Windows.
Zaktualizowano zabezpieczenia programu Internet Explorer 11, składnika Microsoft Graphics, programu Microsoft Edge, bezpiecznego trybu jądra systemu Windows, serwera Windows SMB Server, jądra systemu Windows, ekranu blokady systemu Windows i programu Adobe Flash Player.
4

11 października 2016 r. — KB3192441 (kompilacja systemu operacyjnego 10586.633)
Ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące jakości i poprawki zabezpieczeń. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

Zwiększono niezawodność programu Internet Explorer 11, sterowników trybu jądra, pobierania aplikacji ze Sklepu i graficznego interfejsu urządzenia systemu Windows (GDI).
Rozwiązano problem polegający na nieprawidłowym instalowaniu sterowników drukarki po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń KB3170005.
Rozwiązano problem powodujący błędy logowania, jeśli hasło zostało wprowadzone nieprawidłowo lub jeśli nowe hasło nie spełnia wymagań złożoności hasła, po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń KB3167679.
Rozwiązano problem polegający na tym, że czasami występują błędy programu Internet Explorer 11 podczas używania zdefiniowanego przez użytkownika arkusza stylów.
Rozwiązano problem polegający na tym, że położenie paska przewijania jest resetowane po ustawieniu właściwości wyświetlania na Brak w programie Internet Explorer 11.
Rozwiązano problem polegający na tym, że skrypt w zagnieżdżonym zestawie ramek może nie działać prawidłowo w aplikacji Microsoft Edge.
Udoskonalono obsługę witryn internetowych, aktualizując listę ładowania wstępnego ścisłych zabezpieczeń transportu HTTP (HSTS).
Udoskonalono przekazywanie telemetrii i pobieranie ustawień telemetrii w środowisku uwierzytelnionych serwerów proxy oraz obsługę funkcji Azure Active Directory (AAD).
Rozwiązano dodatkowe problemy ze zmienionymi ustawieniami czasu letniego, programami Microsoft Edge i Internet Explorer 11 oraz funkcją WebDAV.
Zaktualizowano zabezpieczenia sterowników trybu jądra, programu Internet Explorer 11, składnika Microsoft Graphics, rejestru systemu Windows i centrum diagnostyki.
oczywiście zgaduj że dla Mobile coś jest