Microsoft opublikował swoje wyniki finansowe pokrywające czwarty kwartał roku fiskalnego 2018 (drugi kwartał bieżącego roku kalendarzowego).

Zajrzyj po więcej..