Pod wspólnym mianownikiem MSIX kryje się połączenie formatów .appx i MSI. Nowy instalator MSIX wspiera wszystkie typy aplikacji Windows, wliczając w to Win32, WPF, WinForm i oczywiście UWP.

Zajrzyj po więcej..