Microsoft zapowiedział dziś kilka zmian dla planu Office 365 ProPlus, spośród których część wejdzie w życie dopiero w 2020 roku.

Zajrzyj po więcej..