Wysiłki Microsoftu na polu komputeryzacji kwantowej trwają w najlepsze. Z jednej strony firma wciąż buduje fizyczny komputer kwantowy, z drugiej zaś przygotowuje zewnętrznych programistów do pracy na tej nowej platformie.

Zajrzyj po więcej..