Microsoft musi zbierać mnóstwo danych i informacji, dotyczących różnorodnych charakterystyk fizycznych, by poprawiać swoje produkty, zwłaszcza te spod szyldu Mixed Reality.

Zajrzyj po więcej..