Centrum akcji w Windows 10 pełni rolę uniwersalnego centrum powiadomień dla wszystkich usług i aplikacji, które adresują powiadomienia do tego systemu.

Zajrzyj po więcej..