Mam. I działa. Rzeczywiście wygląda na problem na linii serwer - aplikacja pocztowa. Szkoda, że nie ma alternatywnego klienta wobec instalowanego fabrycznie. Mógłbym sprawdzić, czy też występuje taki problem. Muszę więc poczekać na odpowiedź administratora serwera pocztowego u mnie w firmie.