Operator po prostu aktywował to w swoich telefonach