Zanim wypuścimy nasz nowy custom ROM tym razem to będzie zapowiadana aktualizacja z Tango do siedemosiem pragniemy wpierw go przetestować. ROM dla Lumii 710 jest w pełni odblokowany, zawiera najpotrzebniejsze na starcie aplikacje. Nasze oczekiwania skupiają się na zauważonych błędach jeśli takowe występują i ich raportowanie w specjalnie przygotowanym miejscu, do którego tylko Wy i administracja będzie miała dostęp po uprzedniej zmianie rangi na betatester. Warunkiem udziału w betatestach jest wysłanie zgłoszenia na skrzynkę do Administratora djtonka wraz z podaniem uzasadnienia. Po pomyślnej akceptacji zostanie wam przydzielony link do pobrania ROM'u. Jakakolwiek samowolna ingerencja w modyfikację, kopiowanie linka lub próba nieautoryzowanego rozpowszechniania na inne strony internetowe spowoduje bezzwłoczne wykluczenie z grona użytkowników forum windowsmania.pl poprzez blokadę numeru IP na okres stały bez możliwości ponownej rejestracji.