Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
View RSS Feed

Niech prawo zawsze PRAWO znaczy, a sprawiedliwość - SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Skarga na działalność serwisu.

Rate this Entry
by , 01-03-2015 at 00:16 (1884 Odsłon)
"...Postępowanie reklamacyjne podlega kontroli przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów /UOKiK / oraz Inspekcję Handlową.
Nieprawidłowości postepowania reklamacyjnego mogą stanowić podstwę do wszczęcie postępowania w przedmiocie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów czy też skierowanie do sądu pozwu o uznanie postanowień wzorca umownego (jest nim też karta gwarancyjna) za niedozwolone..."

Zródło; Karta gwarancyjna - prosty dokument, rzadko kiedy prawidłowy | Nieuczciwe Praktyki Rynkowe.plJeżeli po oddaniu do naprawy telefonu nie zostały naprawione usterki, które zostały zgłoszone w Protokole przyjęcia sprzętu do naprawy, i w dalszym ciągu nie nadaje się on do użytkowania zgodnie z celem w którym go wyprodukowano i sprzedano - powinniśmy rozważyć złożenie skargi na niewywiązanie się gwaranta z obowiązków do których się zobowiązał w Karcie Gwarancyjnej oddając sprzęt konsumentowi w "użytkowanie".
Moim zdaniem, należałoby rozpocząć procedurę dochodzenia gwarantowanych praw właściciela zakupionego sprzętu, jeżeli wada/ usterka wystąpiła w okresie obowiązywania ochrony gwarancyjnej.
A zatem, jeśli odebraliśmy z naprawy, dokonywanej w ramach gwarancji ,telefon który, Waszym zdaniem, nie został naprawiony albo naprawa dotyczyła np. tylko części zgłaszanych usterek, przysługują wam dwie drogi:
1. oddanie telefonu do ponownej naprawy, bądź
2. złożenie skargi na niewywiązanie się gwaranta z obowiązku gwarancyjnego.

Celowo pomijam w niniejszym wpisie rozważania dot. tzw. reklamacji konsumenckiej.


Przykładowy wzór skargi przedstawiłam tu: http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...ez-serwis-139/

Określiłam w nim 7- dniowy termin do podjęcia skutecznych działań przez serwis zajmujący się naszym urządzeniem i powiadomieniem was, przed upływem tego terminu, o swojej decyzji.
Uważam, że procedurę skargową powinniśmy rozpocząć od najniższego szczebla, czyli tam, gdzie zajmowano się bezpośrednio naszym telefonem i gdzie realizowano nałożony przez gwaranta obowiązek ochrony gwarancyjnej.
W w/w skardze kierownik serwisu został również poinformowany, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, będziemy skutecznie kontynuowali dochodzenia swoich praw. Tym samym, daliśmy do zrozumienia, że nie tylko znamy swoje prawa ale również i to, że będziemy konsekwentnie dążyli do ich egzekwowania.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez was terminu / może to być 7 jak i 14 dni, czy dowolnie inny termin ale możliwy do realizacji przez tego, przeciwko komu kierujemy skargę/ - a jest to najczęściej milczenie adresata skargi bądź zbywanie nas- powinniśmy rozważyć złożenie skargi do podmiotu zlecającego realizację obsługi gwarancyjnej.
Zatem, następnym krokiem, będzie złożenie skargi i to już nie tylko na działanie serwisu w zakresie naprawy powierzonego sprzętu ale również na sposób rozpatrzenia naszej pierwszej skargi.

O terminie otrzymania skargi przez serwis, tym samym rozpoczęcia biegu 7-dniowego terminu, dowiemy się z otrzymania tzw. zwrotki, czyli zwrotnego poświadczenia odbioru pisma.

Wpis będę rozwijała na bieżąco / w tym, postaram się przygotować wzór następnej skargi , o ile pierwsza nie spowoduje oczekiwanego skutku/.
Ponieważ pierwsza skarga już została przez waszego kolegę złożona, oczekujemy przebiegu wydarzeń i po upływie wyznaczonego terminu, po uzgodnieniach , podejmiemy dalsze działania. O czym, w tym miejscu, powiadomię…

Przyjęłam już taktyką dalszego postępowania, chociaż wcale nie jestem pewna, że to jest najwłaściwsza i jedyna droga. Ale od czegoś trzeba zacząć.

O gwarancji poczytaj też tutaj;
http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...umenckiej-115/
http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...ce-prawem-136/
http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...gwarancja-133/
http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...19/#comment158
http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...34/#comment189
http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...podarczej-131/
http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...ia-prawne-122/
http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...onsumenta-118/
http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...nia-2014r-114/

Jeżeli macie jakieś sugestie, uwagi - bardzo proszę o komentarze.

Updated 11-03-2015 at 13:16 by ali_cja

Kategorie
Gwarancja producenta

Comments

Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas