Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
View RSS Feed

Niech prawo zawsze PRAWO znaczy, a sprawiedliwość - SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Reklamacja telefonu; Orange

Rate this Entry
by , 13-12-2014 at 02:26 (5488 Odsłon)
19 września 2014 r napisałam do Rzecznika Klientów w Orange / Kontakt z nami - www.orange.pl
wiadomość o następującej treści:

„Jestem użytkownikiem forum windowsmania.pl, w wątku -http://www.windowsmania.pl/naprawy-gwarancyjne-192/naparawa-gwarancyja-l800-ile-moze-trwac-15012/,
jeden z użytkowników przedstawił treść pisma otrzymanego od Orange Polska S.A. w sprawie reklamacji telefonu. W tekście tym, klienta poinformowano: cyt.
"W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia, odbiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji na mocy uprawnień wynikających z gwarancji. W tym przypadku reklamacja kierowana jest do Autoryzowanego Serwisu Producenta, zaś uprawnienia Konsumenta i obowiązki gwaranta określa karta gwarancyjna. W związku z powyższym Orange jako usługodawca nie stanowi strony w zgłoszonej przez Pana sprawie serwisowania urządzenia".

Proszę o ustosunkowanie się do treści tego pisma.

/oczywiście wiadomość opatrzyłam swoim imieniem i nazwiskiem/

Po wymianiach korespondencji i zbywania mnie, otrzymałam w końcu odpowiedź o treści poniżej;

W dniu 1 października 2014 17:40 użytkownik <[email protected]> napisał:

Szanowna Pani,

Poniższą korespondencję kierujemy w odpowiedzi na zgłoszenie, które wpłynęło do Biura Rzecznika Klientów Orange Polska. Niniejszym przedstawiamy wyjaśnienia i stanowisko Spółki.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru handlowego istnieje możliwość złożenia reklamacji urządzenia w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, tj. z odpowiedzialności sprzedawcy za towar niezgodny z umową.
Jeżeli Klient chce skorzystać z uprawnień płynących z ww. Ustawy, koniecznym jest dostarczenie reklamowanego urządzenia do Salonu własnego Orange (w przypadku, gdy Orange jest sprzedawcą urządzenia) lub do Salonu Parter Orange ( o ile podmiot prowadzący dany Salon został wskazany w fakturze dokumentującej transakcję kupna-sprzedaży jako sprzedawca rzeczy)). Do przedmiotu reklamacji należy dołączyć dokumenty uprawniające do dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową: fakturę zakupu lub paragon lub Umowę o świadczenie usług.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zgłoszenie reklamacji urządzenia w oparciu o gwarancję. Wówczas reklamację można złożyć w dowolnym Salonie sprzedaży Orange lub bezpośrednio w serwisie producenta.

Orange Polska S.A. nie musi być sprzedawcą towaru handlowego: w większości przypadków są nimi odrębne podmioty (agenci, subagenci, dystrybutorzy), powiązane ze Spółką umowami cywilnoprawnymi, na mocy których zbywają towarywe własnym imieniu. Orange Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego, gdy ten zawiera Umowę sprzedaży z agentem lub dystrybutorem. W takim przypadku umowa zakupu urządzenia nie wiąże Orange Polska SA..

W przypadku wykrycia wady telefonu, nabywca powinien skierować roszczenia do osoby, od której nabył urządzenie.

Art. 4. ww. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, tj. z odpowiedzialności sprzedawcy za towar niezgodny z umową stanowi:
1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywasię, że istniała ona w chwili wydania.

Zatem Ustawa posługuje się pojęciami: sprzedający/kupujący. To, komu Orange Polska S.A. sprzedała towar handlowy jest zapisane np. na fakturze zakupu. Wobec tego, nasza Spółka odpowiada wobec tej osoby, która od nas telefon nabyła. Jeśli ta osoba zbywa telefon, to wchodzi w rolę sprzedającego. W takiej sytuacji Orange Polska S.A. nie jest sprzedawcą rzeczy (sprzedaliśmy ją innej osobie i ta inna osoba jest w naszym przypadku kupującym). Ustawa w takim przypadku nie ma zastosowania. A osoba trzecia powinna zwrócić się z roszczeniem do osoby, od której urządzenie nabyła.

Mając na uwadze powyższe, osoba trzecia ma możliwość złożenia reklamacji w oparciu o przepisy wynikające z gwarancji lub skierować roszczenie do podmiotu, od którego urządzenie nabyła.

Liczę, że powyższe wyjaśnienia uzna Pani za wyczerpujące.

W imieniu Rzecznika Klientów Orange Polska.

Z poważaniem,


Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
> Specjalista ds. Obsługi Klienta Indywidualnego
> Orange Polska S.A.[/B][/CENTER][/CENTER]

Updated 13-03-2015 at 16:10 by ali_cja

Tagi: Brak Dodaj / edytuj tagi
Kategorie
Reklamacja

Comments

 1. Awatar ali_cja
  Na wiadomość otrzymaną 1 października 2014 r odpowiedziałam;
  "03-10-2014 20:28:03
  Szanowna Pani,
  bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Niestety muszę przyznać, że nie jest ona dla mnie satysfakcjonująca w dalszym ciągu.
  Zwracałam się do Rzecznika Konsumentów i od tegoż Rzecznika oczekiwałam odpowiedzi. Sprawa jest zbyt poważna, oczywiście moim zdaniem, traktująca o ustawowych prawach konsumentów, w tym klientów Orange i wymaga należytego wyjaśnienia poprzez przedstawienie swojego stanowiska przez Rzecznika.
  Jeżeli w ciągu 5 dni nie dostanę odpowiedzi od właściwego adresata, sprawę tę i traktowanie praw klientów przedstawię publicznie w sposób taki jak ja to widzę.

  Ponadto, tu zwracam się do Pani xxxxxx xxxxxxx/ Specjalista ds.Obsługi Klienta Indywidualnego Orange Polska S.A/ działającej w imieniu
  Rzecznika Klientów Orange Polska, czy jest Pani pewna swojego stanowiska?
  Jeżeli je Pani podtrzymuje, to informuję, że jej stanowisko w tej sprawie, wraz z moim komentarzem, przedstawię również na forum publicznym.

  Odpowiedzi już więcej nie otrzymałam.  Powstrzymywałam się od komentarza do dnia dzisiejszego, kiedy to przeczytałam post @ Darpi ;"A jeśli kupuję telefon od kogoś z imienną fakturą(na której jest imei telefonu),telefon od operatora,ale oczywiście widnieje na niej nie moje nazwisko, to będzie problem z realizacją gwarancji?"w wątku http://www.windowsmania.pl/naprawy-g...36/index5.html
  Nie rozpisując się ponownie przytoczę swój wpis;
  "Panowie @Sigma i @nokia.user; z Waszych wypowiedzi wnoszę, że kategorycznie odmawiacie w opisywanej sytuacji dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi /niezgodności z umową/. Pozwolę sobie na nieco odmienne zdanie a przynajmniej wątpliwości. Watpliwości te zrodziły się, gdy otrzymałam odpowiedź od Rzecznika Klientów Orange, w którym przedstawione zostało stanowisko następujące:
  "....Zatem Ustawa posługuje się pojęciami: sprzedający/kupujący. To, komu Orange Polska S.A. sprzedała towar handlowy jest zapisane np. na fakturze zakupu. Wobec tego, nasza Spółka odpowiada wobec tej osoby, która od nas telefon nabyła. Jeśli ta osoba zbywa telefon, to wchodzi w rolę sprzedającego. W takiej sytuacji Orange Polska S.A. nie jest sprzedawcą rzeczy (sprzedaliśmy ją innej osobie i ta inna osoba jest w naszym przypadku kupującym). Ustawa w takim przypadku nie ma zastosowania. A osoba trzecia powinna zwrócić się z roszczeniem do osoby, od której urządzenie nabyła.
  Mając na uwadze powyższe, osoba trzecia ma możliwość złożenia reklamacji w oparciu o przepisy wynikające z gwarancji lub skierować roszczenie do podmiotu, od którego urządzenie nabyła....
  "
  http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...ge-polska-113/
  Wątpiwości moje pogłębiły się, tym bardziej, że w tym zakresie podzielam stanowisko wyrażone w uchwale/ a szczególnie w jej uzasadnieniu/ składu siedmiu sędziów z dnia 5 lutego 2004 r., III CZP 96/03:
  "Sprzedaż rzeczy przez kupującego nie powoduje przejścia na nabywcę uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy; kupujący może jednak przelać na nabywcę uprawnienia do żądania obniżenia ceny, usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad."
  Uchwa
  Warto przeczytać rozważania sędziów SN z uzasadnienia uchwały."
Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas