Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
View RSS Feed

Niech prawo zawsze PRAWO znaczy, a sprawiedliwość - SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Kumulatywny zbieg uprawnień; z gwarancji producenta i ustawy konsumenckiej.

Rate this Entry
by , 16-12-2014 at 14:20 (1858 Odsłon)
Uwaga: Poniższe obowiązuje do zakupów dokonanych do 25 grudnia 2014 roku. Po tej dacie będzie obowiązywała inna terminologia.
Taki zbieg uprawnień sprowadza się do możliwości dokonania przez konsumenta wyboru jednego z dwóch rezimów odpowiedzialności z tytułu wystąpienia określonej wady w zakupionej rzeczy.
Nie można jednocześnie korzystać z uprawnień gwarancyjnych i dochodzić uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową. Prawo wyboru przysługuje konsumentowi /nabywcy rzeczy/. Dokonany wybór powoduje zawieszenie roszczeń wynikających z drugiej podstawy odpowiedzialności. Roszczenia te stają się bezprzedmiotowe z chwilą zaspokojenia roszczenia wybranego. Dopiero, gdy np. gwarant nie wywiąże się z obowiązku gwarancyjnego / czyli, zdaniem konsumenta towar nie został naprawiony/, może on dochodzić roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. Albo odwrotnie, gdy sprzedawca nie uzna reklamacji z tytułu niezgodności z umową sprzedaży konsumenckiej, konsument może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji producenta. Czyli, należy skutecznie zakończyć procedurę wybranego reżimu reklamacyjnego a następnie, jeżeli wada nie została usunięta, wszcząć nową procedurę w oparciu o inną podstawę prawną.
Ten zbieg uprawnień był przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w 2003 roku / niepublikowany, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2003 r., sygn. akt II CKN 1248/00, żródło: openlaw.pl: Wyrok SN z 5.2.2003, II CKN 1248/00

Poniżej przykład pisma reklamacyjnego:

Dane osoby składającej reklamację
Data i miejsce sporzadzenia pisma

Nazwa i adres siedziby sprzedawcy


REKLAMACJA KONSUMENCKAW dniu ...... , w sklepie .... w ....... złożyłem reklamację na słuchawki Wi FI , marki ..... ,zakupione w dniu..... , w sklepie ...... w ......... za kwotę ......... Na powyższy produkt posiadam dowód zakupu; paragon nr... z dnia....
Od ok. 2 tygodni słuchawki te........../tu opis wady słuchawek/
W chwili składania reklamacji sprzedawca poinformował mnie, że na te słuchawki obowiązuje 24 miesięczna gwarancja producenta. Mając taką informację, postanowiłem reklamować te słuchawki w ramach gwarancji i zażądałem ich nieodpłatnej naprawy.
W dniu dzisiejszym otrzymałem telefoniczną informację od........., że na te słuchawki obowiązuje 12 miesięczna gwarancja i mogą one zostać naprawione jedynie odpłatnie. Z przedstawionej propozycji kosztów naprawy wynika, że byłaby to kwota równa prawie wartości nowych słuchawek.
Tym samym, skoro odmówiono mi nieodpłatnej naprawy z uwagi na upływ okresu gwarancyjnego producenta, uznaję że tryb roszczeń gwarancyjnych został zakończony.

Korzystając, jako klient, z uprawnień zagwarantowanych mi w ustawie konsumenckiej , tj na podstawie art.8.1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

żadam
doprowadzenia do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę na nowy sprzęt, wolny od wad.

/Opcjonalnie, jeśli podejmiesz taką decyzję, możesz i to dopisać:
Jednocześnie informuję, że nie wyrażam zgody na naprawę słuchawek./

/podpis składającego reklamację/
Tagi: Brak Dodaj / edytuj tagi
Kategorie
Uncategorized

Comments

  1. Awatar ali_cja
    Chciałabym dodać, że powyższa reklamacja została w dniu dzisiejszym pozytywnie rozstrzygnięta/ w ok. 7 dni/, przez zwrot gotówki. Myślę, że mogę już dziś napisać że chodziło o zakup w Media Markt w Gdańsku. Oby takich przykładów było jak najwięcej.
Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas