Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
View RSS Feed

Niech prawo zawsze PRAWO znaczy, a sprawiedliwość - SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Komentarz dot. "Niezgodność towaru z umową sprzedaży". Część ll.

Rate this Entry
by , 14-01-2015 at 20:17 (2057 Odsłon)
W części l odniosłam się tylko do części wpisów. Nie mogłam dokończyć komentarza z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w tekście.
Poniższe sytuacje dotyczą stanu prawnego sprzed 25 grudnia 2014 roku, czyli zastosowanie mają przepisy ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z późniejszymi zmianami/.

Komentarz dotyczy wpisów użytkowników w temacie:

Lumia ma jasne/białe plamy ma wyświetlaczu


6. "Sprzęt elektroniczny trafia w tym czasie do serwisu autoryzowanego gdzie dokonuje się ekspertyzy technicznej. Serwis sprawdza czy usterka rzeczywiście występuje."

Muszę przyznać, że zaskakuje mnie ta wypowiedź. Jeżeli składający reklamację żądał wymiany na nowy towar, wolny od wad i nie wyraził zgody na naprawę, to opinia serwisu zupełnie go nie interesuje na tym etapie postępowania reklamacyjnogo. A sprzedawca, ustosunkowując się do żądania reklamacyjnego, nie może powoływać się na opinię serwisu.
Taka opinia, ewentualnie, będzie mogła być dopuszczona jako dowód w postępowaniu sądowym. Jednakże, o dopuszczeniu opinii, jako dowodu w sprawie, decyduje wyłącznie sąd i to sąd ocenia taką opinię jako wiarygodną lub odmawia jej wiarygodności. Czyli taka opinia może, nie musi, mieć znaczenie dopiero na etapie postępowania sądowego.
Ma to znaczenie w sytuacji tzw. "domniemania prawnego" określonego w art. 4.ust.1
" Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania".
Definicja " domniemań prawnych" jest określona w art. 234 Kodeksu postępowania cywilnego :
"Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak opalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza"
Sprzedawca, próbując obalić takie domniemanie/ ustawa tego nie wyłącza/, będzie przedstawiał w sądzie np. ekspertyzę autoryzowanego serwisu. My, jako konsumenci, nie musimy być bierni i również możemy przedstawić ekspertyzę profesjonalnego serwisu. Sąd zatem / jeżeli oczywiście zostanie rozpoczęty proces/ będzie decydował w chwili rozstrzygania, który z uznanych dowodów jest wiarygodny i dlaczego oraz dlaczego np. odmówił wiarygodności dowodowi przedstawionemu przez stronę przeciwną.

7. Jeżeli serwis potwierdzi występowanie usterki musi jeszcze stwierdzić, czy problem nie wystąpił z winy użytkownika
Jeżeli sprzęt nie nosi znamion zmuszających serwis na odmówienie reklamacji wystawiana jest ekspertyza techniczna. Brzmi ona mniej więcej tak: “Autoryzowane centrum serwisowe potwierdza występowanie usterki. Usterka nie powstała z winy klienta


Proszę autora cytatu o odpowiedź na poniższe pytania:

- Od kiedy i na jakiej podstawie serwis ma prawo do potwierdzenia usterki oraz wydawania opinii o winie konsumenta?
-Na jakiej podstawie prawnej serwis może odmówić reklamacji?


8. Zgłosiłem usterkę i zażądałem wymiany na nowy na podstawie niezgodności towaru z umową, a że oni to wysłali do tego serwisu to ja nie wiem dlaczego.
To zdarzenie wymaga dodatkowych wyjaśnień;
- jakie było żądanie reklamacyjne: wymiana czy naprawa.
- A może nie zostało określone przez konsumenta żadne żądanie.
- Czy wyraźnie zastrzeżone w reklamacji, że nie wyraża się zgody na naprawę sprzętu?
Jeżeli klient nie wyraził zgody na naprawę, odesłanie sprzętu do serwisu narusza ustawowe prawa klienta i stanowi podstawę do odstąpienia od umowy sprzedaży albo może zażądać obniżenia ceny / art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. /

9.Dokumentów serwisowych powinieneś wcale nie dostać do rąk
Pełną zgoda!
Z odmową reklamacji onegdaj otrzymałam w pudełku/ razem ze sprzętem/ kwit z serwisu o niestwierdzeniu wady. Takie działanie sprzedawcy uznałam za naruszenie mojego prawa konsumenckiego oraz ominięcie żądania wymiany sprzętu, i zagroziłam odstąpieniem od umowy. Mlja reakcja na działanie sprzedawcy, poskutkowała wymianą na nowy sprzęt.

10.Sprzedawca owszem ma prawo wysłać sprzęt na ekspertyzę do serwisu.
Na podstawie jakiego przepisu zostało sprzedawcy przyznane to prawo?
Jeżeli już, to może to być uprawnienie ale takie uprawnienie przysługuje również na jako konsumentom. My też możemy zwrócić się o ekspertyzę, chociaż prawo milczy na ten temat. Możliwość to nie prawo! Znaczenie ekspertyzy i jej wiarygodność opisałam wyżej.

11. skoro jest tam zapis o nadmierności kosztów to masz w tym przypadku spore pole do popisu, musisz tylko stosownie uargumentować pismo.
I tu, pełna zgoda.
Art. 8.1. zdanie 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej... :
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. "


W tej materii zapraszam do odwiedzenia:
http://www.windowsmania.pl/blogs/ali...i-kosztow-111/

Updated 11-03-2015 at 13:25 by ali_cja

Kategorie
Reklamacja

Comments

Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas