Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
View RSS Feed

Niech prawo zawsze PRAWO znaczy, a sprawiedliwość - SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Komentarz dot. "Niezgodność towaru z umową sprzedaży". Część l

Rate this Entry
by , 14-01-2015 at 14:50 (3318 Odsłon)
Poniższe sytuacje dotyczą stanu prawnego sprzed 25 grudnia 2014 roku, czyli zastosowanie mają przepisy ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie. Kodeksu cywilnego / Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z późniejszymi zmianami/.

Komentarz dotyczy wpisów użytkowników w temacie:

Lumia ma jasne/białe plamy ma wyświetlaczu

@wybitny2:
".... pójdzie reklamacja niezgodności na podstawie ustawy..... "

Cytat Zamieszczone przez sosen
RTV EURO AGD‎ to coś co będę chyba unikał. Ja się już z nimi ponad miesiąc przepycham bo odesłałem towar w ramach niezgodności do sklepu internetowego i słuch po nim zaginął. Nikt nie wie co się z nim dzieje. Po tym okresie świątecznym robię kolejne podejście do tego tematu bo jeszcze trochę i zapomnę co u nich reklamowałem :-p


Masz 14 dni na odpowiedz jeśli po 14 dniach nie masz odpowiedzi przysługuje ci prawo wymiany na nowa L lub zwrot kasy. Byłem u rzecznika tak mi rzecznik powiedział

*********
@mini21:
Nie do końca.
Wiele zależy od tego, kiedy był kupiony tel. (od końca grudnia zmieniły się trochę przepisy).
14 dni oni mają na ustosunkowanie się do Twojego roszczenia.
Cytat:
"Sprzedawca ma teraz 14 dni na podjęcie decyzji odnośnie tego jak rozpatrzy nasze reklamacje. 14 dni na podjecie decyzji, a nie na zakończenie sprawy
! Sprzęt elektroniczny trafia w tym czasie do serwisu autoryzowanego gdzie dokonuje się ekspertyzy technicznej. Serwis sprawdza czy usterka rzeczywiście występuje. Zdarza się, że problem leży po stronie niewłaściwego użytkowania lub nieznajomości instrukcji obsługi – wtedy nici z wymiany na nowy egzemplarz. Jeżeli serwis potwierdzi występowanie usterki musi jeszcze stwierdzić, czy problem nie wystąpił z winy użytkownika. Urządzenie mogło być np. uszkodzone przez klienta, zalane lub np. w nieautoryzowany sposób zmodyfikowane. Jeżeli sprzęt nie nosi znamion zmuszających serwis na odmówienie reklamacji wystawiana jest ekspertyza techniczna. Brzmi ona mniej więcej tak: “Autoryzowane centrum serwisowe potwierdza występowanie usterki. Usterka nie powstała z winy klienta
".
********
@to_ja:
Cytat Zamieszczone przez mobile16051992
Zgłosiłem usterkę i zażądałem wymiany na nowy na podstawie niezgodności towaru z umową, a że oni to wysłali do tego serwisu to ja nie wiem dlaczego. Chyba takie procedury. Po niecałych dwóch tygodniach przyszło pismo od tego właśnie serwisu i dalszą historię już opisałem wcześniej.

Dopiero teraz tu zajrzałem. Dokumentów serwisowych powinieneś wcale nie dostać do rąk. Sprzedawca owszem ma prawo wysłać sprzęt na ekspertyzę do serwisu, jednakże skoro jest tam zapis o nadmierności kosztów to masz w tym przypadku spore pole do popisu, musisz tylko stosownie uargumentować pismo. Jeśli nie minęło pół roku od daty zakupu to masz dodatkowy argument w postaci domniemania istnienia wady już w momencie zakupu towaru, co wynika z ustawy.


********** Mój komentarz:

1. pójdzie reklamacja niezgodności na podstawie ustawy
Należy pamiętać o zachowaniu terminu do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten wynosi do 2 miesięcy od dnia wykrycia/ujawnienia się wady/.
"... Art. 9 ust. 1.ustawy:
Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem
... "

Jeżeli reklamacja w ramach gwarancji była składana za pośrednictwem sprzedawcy, należy przyjąć, że został on powiadomiony o wadzie.
Jeżeli zaś, reklamacja w ramach gwarancji została złożona bezpośrednio do serwisu / z pominięciem sprzedawcy/ a sprzedawca nie został powiadomiony w terminie dwumiesięcznym, ma on podstawę do odrzucenia reklamacji z tytułu tzw. niezgodności, podając podstawę: art. 9.1. ustawy /nie dochowanie terminu zawiadomienia/.
O dacie wystąpienia/stwierdzenia usterki sprzedawca dowie się z historii serwisowej telefonu.

2. bo odesłałem towar w ramach niezgodności do sklepu internetowego i słuch po nim zaginął


Sytuacja do wyjaśnienia! Proszę o szczegóły, w tym, czy są dowody zawiadomienia sprzedawcy o odesłaniu towaru oraz dowody nadania i odebrania przesyłki przez sprzedawcę. W razie potrzeby służę pomocą.

3. Masz 14 dni na odpowiedz jeśli po 14 dniach nie masz odpowiedzi przysługuje ci prawo wymiany na nowa L lub zwrot kasy

Dokładnie przepis brzmi następująco:
"... Art. 8. 3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione..."
"Sprzedawca ma teraz 14 dni na podjęcie decyzji odnośnie tego jak rozpatrzy nasze reklamacje. 14 dni na podjecie decyzji, a nie na zakończenie sprawy"

Prawo wymiany na towar wolny od wad przysługuje wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie określiliśmy takie żądanie w trakcie składania teklamacji /ustnie do protokołu bądź pisemnie w piśmie reklamacyjnym. Niejednokrotnie zdarza się, że nie wiemy czego żądać i pozostawiamy sprzedawcy wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji konsumenckiej. W takiej sytuacji, sprzedawca wybierze sposób najdogodniejszy dla siebie a nam pozostaje, w tej sytuacji, pogodzić się z takim wyborem.
Należy pamiętać, że prawo wyboru należy do klienta nie sprzedawcy.
"... Art. 8.1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.... "

"... zwrot kasy"
"... Art. 8.4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna... "

Biorąc pod uwagę powyższy przepis, w trakcie składania reklamacji nie przysługuje nam żądanie "zwrotu kasy".
Prawo to, nie przysługuje również sprzedawcy i nie może on nam narzucić takiego sposobu rozpatrzenia naszej reklamacji. Dla sprzedawcy, takie rozwiązanie byłoby korzystne, bo oprócz oddania kasy nie ponosiłby już innych kosztów.
Natomiast, mamy prawo odstąpić od umowy/zgodnie z treścią art. 8.4.ustawy/.
Jaka jest różnica pomiędzy zwrotem kasy za towar a odstąpieniem od umowy?
W sytuacji odstąpienia od umowy możemy żądać np. zwrotu nakładów w związku z zawarciem tej umowy / np. zakupienie akcesoriów, które w przypadku zawarcia umowy właściwej stają się. nieprzydatne dla kupującego, kosztów odesłania rzeczy, ubezpieczenia itp./. Gdy zażądamy " zwrotu kasy" za towar, otrzymamy tyko kwotę jaką zapłaciliśmy w momencie zakupu.

4. Wiele zależy od tego, kiedy był kupiony tel. (od końca grudnia zmieniły się trochę przepisy).
To fakt niepodważalny ;
a) do umów zawartych do 25.12. 2014 roku / czyli do 24 grudnia włącznie/, stosuje się przepisy ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z późniejszymi zmianami,
natomiast
b) do umów zawartych po 24.12. 2014 /czyli w dniu 25 grudnia i następnych/ stosuje się przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r., poz. 827.
W celu ustalenia konkretnej daty zawarcia umowy, należałoby rozwinąć temat Przeniesienie własności a w nim obligacjny i rzeczowy skutek umowy o przeniesienie własności. W tym miejscu koniecznym jest jednak przypomnienie definicji sprzedaży;
".. Art. 535 Kc. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę... "

5."cytat: Sprzedawca ma teraz 14 dni na podjęcie decyzji odnośnie tego jak rozpatrzy nasze reklamacje. 14 dni na podjecie decyzji, a nie na zakończenie sprawy!

Termin "14" dni dotyczy " ustosunkowania się" sprzedawcy do żądania składającego reklamację.
Zgodnie z treścią art. 8. ust. 3. ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej....
"Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione."
Czyli, w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji konsumenckiej sprzedawca musi udzielić informacji składającemu reklamację o swojej decyzji odnośnie żądania reklamacyjnego. I to w formie oczekiwanej przez składającego reklamację. Oraz informacja o ustosunkowaniu się sprzedawcy musi dotrzeć do wiadomości składającego reklamację przed upływem tych 14 dni!
I tu rację ma @ mini 121- "14 dni oni mają na ustosunkowanie się do Twojego roszczenia"
.......
Dalszą część mojego komentarza zmuszona jestem umieścić w
" Komentarz dot. "Niezgodność towaru z umową sprzedaży. Część ll" /z uwagi na ograniczenie w ilości znaków/.

Updated 11-03-2015 at 23:51 by ali_cja

Kategorie
Reklamacja

Comments

Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas